انواع روش های تدوین (1)

قسمت اول: تدوین بر مبنای حرکت

همانطور که از اسمش پیداست تدوین فیلم بر مبنای حرکت موجود در صحنه است. در این نوع تدوین شما باید استمرار را در صحنه بر مبنای حرکت شخصیت ها یا سوژه ها حفظ کنید. برای همین این شیوه مونتاژ را تدوین حرکت و یا تدوین استمرار می نامند. در این شیوه مونتاژ اولین نما، شخص را در حال انجام کاری نشان می دهد و این نما به نمای دوم برش زده می شود که انجام همان کار را در کادر دیگری ادامه می دهد. زمان دست نخورده و بی مکث باقی می ماند و حرکت ها به نظر پیوسته و آرام می آیند.

به عنوان مثال ، در یک نمای دور (لانگ شات) می توانیم مردی را ببینیم که در کتابخانه نشسته به سمت جلو خم می شود و از روی میزی که پشت آن نشسته کتابی برای خواندن برمی دارد. در نمای نزدیک (کلوز آپ) می توانیم آن مرد را در حالیکه کتاب را در دست دارد ببینیم. در این نما عنوان آن کتاب و چشمان او را در حالیکه صفحات را به تندی از نظر می گذراند را هم می بینیم.

 - 1اطلاعات: نمای باز (لانگ شات) ، اطلاعاتی مهم در مورد محل فیلمبرداری، موضوع، زمان مورد نظر در طول شبانه روز- بانشان دادن پنجره و یا روشن بودن چراغ - طرز لباس پوشیدن مرد و عکس العمل های آن مرد اعم از کند ، تند ، عادی و یا غیر عادی را فراهم می کند .

- 2انگیزه: در نمای باز آن مرد کتابی را که روبه رویش روی میز کتابخانه است را برمی دارد . بهترین زمان برش(کات) می تواند لحظة برداشتن کتاب باشد. این حرکت می تواند یک دلیل برای برش زدن باشد. البته می توانید برش زدن را کمی به تاخیر بیندازید و به جای آن زمانی که مرد کتاب را در مقابل صورتش گرفته برش بزنید. این می تواند باعث ایجاد انگیزة یک برش در نمای تقریباً نزدیک (کلوز آپ)عنوان کتاب و چشمان مرد شود.

- 3ترکیب بندی: ترتیب اشخاص، اجسام و مجموعة لباس ها در کادر نمای دور (لانگ شات)، ترکیب بندی خوب موربی را به وجود می آورد. در این نما ما هم پیش زمینه و هم پس زمینه را بخوبی می بینیم.

تمرکز نمای نزدیک(کلوز آپ) بیشتر در مرکز کادر است و جزئیات کتاب، بخش بیشتر فضا را اشغال کرده است. اگرچه ممکن است قراردادن مرد درسمت چپ بیشتر در راستا با قراردادن آن در نمای عریض تری باشد اما عنوان کتاب و نشان دادن چشم های مرد در این نمای جدید مهم تر است پس در این مورد کادر متمرکز از انتقال مطالب داستان مهم تر است.

- 4زاویه دوربین: در نمای باز زاویة دوربین روی سه رخ  گونه ی راست مرد است. در نمای نزدیک(کلوز آپ) دوربین به دور یک دایره چرخیده و کاملاً از جلو به صورت مرد نزدیک می شود. تفاوت زاویة دوربین بین این دو نما، برای برش کافی است و برش زدن به آن غلط نیست.

- 5استمرار: مهمترین ویژگی تدوین بر مبنای حرکت،  استمرار است و حفظ استمرار حرکت ها در لحظة برش الزامی است. نمای باز، مرد را در حالیکه کتاب را از روی میز برداشته و جلوی صورتش باز می کند نشان می دهد. نمای نزدیک(کلوز آپ) تلاقی برداشته شدن و باز شدن کتاب را نشان می دهد و همچنین با حرکت چشمان مرد روی صفحات کتاب ادامه پیدا می کند. به عنوان تدوین کنندة این حرکت این آزادی عمل را دارید که از «نقطة برداشتن کتاب» آن را ببرید و با نمای دیگر پیوند بزنید. زمانیکه یک حرکت را از میانه آن به نمای دیگری از همین حرکت برش می زنید، بینندگان متوجه این برش نمی شوند وتنها متوجه تطابق نما با اطلاعات جدید در مورد کتاب و چشمان مرد می شوند.

- 6صدا: به علت اینکه این صحنه در یک کتابخانه است صداهای اطراف پراکنده هستند . اما داشتن صداهایی هماهنگ با پیش زمینة محل فیلمبرداری الزامی است . برای مثال صداهایی از قبیل بالا کشیدن بینی یا صاف کردن گلو و یا صدای زمزمة اشخاص داخل کتابخانه حتی می توانید در نمای نزدیک(کلوز آپ) از صدای صفحه های کتاب در حالیکه مرد آن را ورق می زند استفاده کنید.

تدوین بر مبنای حرکت بسیار ساده و رایج است می تواند در صحنه های تعقیب و گریز و یا در ملودرامی با روندی آرام استفاده شود . تا زمانی که حرکت و یا اجرایی پیوسته در صحنه است تدوینگر می تواند از آن برای هماهنگی همان اجرا در صحنة دیگر استفاده کند . اگر تدوین با شش عنصری که ذکر شد مطابقت داشته باشد باید روان و بدون پرش باشد و همچنین استمرار بصری برای داستان فراهم کند.

برچسب ها:

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده