«آینه بغل» با افت فروش، همچنان می فروشد!

فیلم های سینمایی اکران شده در سینماها با کاهش فروش برای دومین هفته مواجه شدند و فیلم «آینه بغل» با افت فروش بیش از 200 میلیون تومان روبرو شد.به گزارش فارس، فیلم های سینمایی اکران شده در سالن ها این هفته نیز با افت فروش نسبت به هفته گذشته مواجه بودند.فیلم آینه بغل که صدرنشین جدول فروش هفتگی است این هفته با افت بیش از 200 میلیون تومان نسبت به هفته گذشته روبرو شد. فیلم «آینه بغل» در هفته جاری با فروش هفتگی 1 میلیارد و 620 میلیون و 950 میلیون تومان صدر نشین جدول شد که این رقم نسبت به هفته گذشته با افت بیش از 200 میلیون تومان روبرو است. این فیلم هفته گذشته با فروش هفتگی 1 میلیارد و 865 میلیون و 948 هزار صدرنشین جدول بود. فیلم در کل به رقم فروش 9 میلیارد و 880 میلیون و 304 هزار تومان رسید. 

 فیلم سینمایی «سد معبر» بافروش هفتگی 247میلیون و 176 هزار تومان در رتبه دوم جدول قرار گرفت که نسبت به فروش هفته گذشته با فروش 255 میلیون و 287 هزار تومان با افت فروش 8 میلیون تومان مواجه شد . فیلم در کل به فروش 535 میلیون و 519 هزار تومان رسید. فیلم سینمایی «دخترعمو پسرعمو» با فروش هفتگی 198میلیون و 201 هزار تومان رتبه سوم جدول فروش فیلم رابه خوداختصاص داد. این فیلم در کل به فروش 358 میلیون و 262هزار تومان رسید.فیلم سینمایی «خالتور» رتبه چهارم جدول را به خود اختصاص داد. این فیلم با فروش هفتگی 155 میلیون و 308 هزار تومان در رتبه چهارم قرار گرفت و فروش کل فیلم به رقم 6 میلیارد و 336 میلیون و 978 هزار تومان رسید. فیلم سینمایی «قاتل اهلی» با فروش هفتگی 124 میلیون و 827 هزار تومان در رتبه پنجم جدول قرار گرفت و در کل فروش فیلم به رقم 2میلیارد و 241 میلیون و 825 هزار تومان رسید.

تاریخ نشر مطلب:
پنجشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۶


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده