سانسور عجیبِ پاهای یک زن در شبکۀ نسیم!

مسابقه خانوادگی «خانه ما» جمعه شبها از شبکه نسیم پخش می شود. در قسمتی از این برنامه، مادر خانواده در خانه خود بدون پوشش جوراب روی مبل نشسته است که پاهای او توسط بازبین های تلویزیون سانسور شده است!

برچسب ها:

تاریخ نشر مطلب:
یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۶


نظرات کاربران

معرفي فيلم هاي روي پرده