25 بازیگرِغیرایرانی که نقش ایرانیها را بازی کرده اند!

در طول تاریخ سینما، در بسیاری از فیلم‌ها هنرپیشه‌های غیر ایرانی‌ برای ایفای نقش ایرانی‌‌ها انتخاب شده اند. در این ویدئو نگاهی‌ داشته ایم به ۲۵ هنرپیشه معروف که نقش ایرانی ها را بازی کرده اند.

تاریخ نشر مطلب:
جمعه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۶


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده