کتاب ۵۷‌درصد گران‌تر شد 

آمار نشر کتاب در هشت ماهه نخست‌سال جاری نشان می‌دهد که میانگین قیمت کتاب در بازه زمانی فوق نسبت به مدت زمان مشابه‌سال گذشته ۵۷‌درصد افزایش داشته است.

آمارهای نشر موجود در موسسه خانه کتاب نشان می‌دهد که در هشت ماه نخست ‌سال جاری، بالغ بر ٦٠‌هزار و ٨٧٣ عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد ٤٤‌هزار و ٤٩٩ عنوان کتاب تألیف و ١٦‌هزار و ٨٢٤ عنوان ترجمه شده است.

ناشران تهرانی ٤٧‌هزار و ٢٥١ عنوان کتاب و ناشران شهرستانی ١٣‌هزار و ٦٢٢ عنوان کتاب منتشر کرده‌اند، تعداد کتب چاپ اول ٣٣‌هزار و ٤٣٢ عنوان و تجدید چاپ ٢٧‌هزار و ٤٤٠ عنوان است.

شمارگان کل کتاب‌های منتشرشده در هشت ماهه نخست ‌سال جاری نیز ٨٥‌میلیون و ٤١٥‌هزار و ٣٥٦ نسخه بوده است. اما میانگین قیمت کتاب در هشت ماه  نخست‌ سال جاری ٣٢٧‌هزار و ٩٨٩ تومان بوده است.

در بخش کودک نیز ٩‌هزار و ٤٩٤ عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد پنج‌هزار و ٣٥٥ عنوان تألیف و چهار‌هزار و ٣٣٩ عنوان ترجمه است. شمارگان کل کتاب‌های کودک نیز ٢٠‌میلیون و ٦٧٧‌هزار و ٨٢٢  نسخه و میانگین شمارگان کتاب‌های کودک دو‌هزار و ٢٠٢ نسخه است، قیمت کتاب‌های کودک نیز به‌طور میانگین ١٧٦‌هزار و ٩٤ تومان است.

مقایسه آمار نشر کتاب در هشت ماهه نخست‌ سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه‌ سال گذشته حکایت از افزایش ٥‌درصدی تعداد عناوین، ١٧‌درصدی تعداد ترجمه‌ها و ٦‌درصدی شمارگان کتاب‌ها دارد.

لازم به ذکر است،‌ آماری که در این گزارش به آن استناد شده است،‌ از ابتدای فروردین ‌سال ٩٨ تا ٢٠ آبان است.

برچسب ها:

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده