اهمیت دیالوگ نویسی در فیلمنامه

 

امیر حسین خلیل زاده

همان طور که شخصیتها، مردمِ واقعی نیستند، دیالوگهای یک فیلم هم محاوره واقعی نیست. با گوش کردن به صحبتهای مردم خیلی زود  متوجه می شوید که مکالمات روزمره پراکنده، تکراری و به میزان قابل توجهی مبهم است که اغلب از اشارات و زبان بدن برای کامل کردن جملات و افکار استفاده می شود.حقیقت این است که دو نفر می توانند یک صحبت طولانی داشته باشند و چیز مهم و با نتیجه ای نداشته باشد.

در مقابل، دیالوگ فیلم، یک گفتار دراماتیک است. در حالی که از آن برای خلق گفتگوی خیالی استفاده می شود، تمامی اسباب اضافه گفتگو را حذف می کند. گفتگوی فیلم، مجموعه مشخصی از اهداف و زمان محدودی برای رسیدن به آنها را دارد. دیالوگ فیلم منبع غیر قابل بازیافتی است. آن را هوشمندانه و اندک استفاده کنید. مطمئن شوید که با هر خطی که می نویسید حداقل به یکی از اهداف زیر دست می یابید؛ حتی در تصویری ترین فیلمنامه ها ممکن است اطلاعاتی باشد که از طریق تصاویر قابل بیان نباشد. اغلب، این اطلاعات که از طریق دیالوگ ارائه می شوند برای پیشبرد طرح مهم هستند.

دیالوگ می تواند به دو طریق به شخصیتها عمق ببخشد؛ نخست، یک شخصیت می تواند اطلاعات مهمی را در باره خود، یا موقعیت خود افشا کند. دوم، نحوه صحبت کردن یک شخصیت می تواند تقریباً به اندازه خود اطلاعاتی که او از طریق کلام منتقل می کند، اطلاعات ارائه کند. برای مثال، یک استاد ادبیات از همان واژگان یا گرامر مورد استفاده یک بنا استفاده نمی کند.گذشته از اطلاعات اساسی که از طریق شرح و توضیح منتقل می شود، شاید ضروری باشد که حقایقی که بر مسیر داستان تأثیر می گذارند، از طریق دیالوگ افشا شوند. اغلب جنبه های داستان پشتیبانی بدین طریق آشکار می شوند. رویدادهای خارج از پرده نیز به همین صورت آشکار می شوند، اگر چه هر رویداد خارج از پرده مهمی باید به عنوان یک رویداد روی پرده ارائه شود.

 

مشکل ترین مهارت فیلمنامه نویسی

بارها شنیده ایم که رکن اصلی هر اثر دراماتیک، ساختار و قالب آن است .چنین سخنی بدون شک صحیح است زیرا ساختار مهمترین و اساسی ترین بخش هر فیلمنامه است. ساختار آن نیرویی است که همه اجزاء داستان را کنار هم نگاه می دارد.  ساختار جاذبه نامرئی است که بخش های مختلف داستان را به هم پیوند می دهد.

اما این گفته ها بعضی از فیلمنامه نویس ها را به اشتباه می اندازد . یادمان باشد ساختار به عنوان بخشی از اثر دراماتیک مهمترین است نه به عنوان بخشی از مهارت یک فیلمنامه نویس!! به علت کیفیت متغیر دیالوگ و اینکه اساسا نوشتن دیالوگ اصول ثابت و مشخصی ندارد، مشکل ترین و سخت ترین قسمت فیلمنامه نویسی یاد گرفتن نگارشِ دیالوگ خوب سینمایی و تلویزیونی است .

 

وظایف دیالوگ خوب سینمایی

۱- معرفی کاراکتر سینمایی

۲- معرفی صحنه و اینکه موضوع درباره چیست ؟

۳- پیش بردن داستان به جلو

۴- ایجاد کشمکش ( خلق درگیری و ایجاد کنش و واکنش بین شخصیت ها )

۵ - مقدمه چینی و بستر سازی برای حوادث بعدی

۶ - افشای اطلاعات ضروری

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده