برنامه تلویزیونی «مثبت و منفی پنج»

 

برنامه «مثبت و منفی پنج» با رویکرد اقتصادی، تابستان 1394 تولید و پخش شد. این برنامه که در گروه اقتصاد و توسعه شبکه پنجم سیما تولید شده شامل بخش های مختلفی نظیر گزارش های فرهنگی اجتماعی اقتصادی از شهرستانها و گفتگوی زنده با مسئولین در استودیو بود. محمد سلوکی این برنامه را اجرا می کرد.

برچسب ها:

[]
تاریخ نشر محصول : ۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۶