تازه ترین آمار فروش فیلم‌های سینمایی

تازه ترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده تا روز جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ اعلام شد. به گزارش خبرنگارما نهنگ عنبر2 مرز 14 میلیارد را رد کرده است. اکسیدان و رگ خواب نیز به مرور دارد به فروششان افزوده می شود. فروش بقیه فیلمها نیز بدین شرح است:

۱. «نهنگ عنبر ۲»: روزهای نمایش:  44/ فروش کل: 14 میلیارد تومان

۲. «برادرم خسرو»: روزهای نمایش: 44/ فروش کل: 1 میلیارد و 530 میلیون تومان

۳. «مادر قلب اتمی»: روزهای نمایش: 23/ فروش کل: 1 میلیارد و 70 میلیون تومان

۴. «ویلایی‌ها»: روزهای نمایش: 44/ فروش کل: 815 میلیون تومان

۵. «زیر سقف دودی»: روزهای نمایش: 16/ فروش کل: 500 میلیون تومان

۶. «آشوب»: روزهای نمایش: 44/ فروش کل: 430 میلیون تومان

۷. «رگ خواب»: روزهای نمایش: 6/ فروش کل: 420 میلیون تومان

۸. «اکسیدان»: روزهای نمایش: 3/ فروش کل: 250 میلیون تومان

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، -۱۰۹ فروردین -۶۲۱


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده