ببینید: سکانسی از «مارموز» فیلم جدید کمال تبریزی

سکانسی از «مارموز» ساخته کمال تبریزی منتشر شد. حامدبهداد در این فیلم، در نقش سیاستمداری ظاهر شده که تماشاگر را به یاد محمود احمدی نژاد می اندازد! «مارموز» برای نخستین بار، چند روز دیگر در جشنواره جهانی فجر رونمایی می شود.

تاریخ نشر مطلب:
چهارشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۷


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده